MEDIACJE

Rodzina także potrzebuje wsparcia i takimi drzwiami do wskazania wyjścia porozumienia jest mediacja

KORZYŚCI Z MEDIACJI

SZYBKOŚĆ

Podczas najwyżej kilku spotkań w ciągu miesiąca można zakończyć sprawę, która w sądzie trwałaby kilka lat.

NISKIE KOSZTY

W porównaniu z kosztami prowadzenia sprawy w sądzie (opłacenie pełnomocników, różne opłaty sądowe) mediacja jest wyjątkowo tania.

BRAK STRESU

Przede wszystkim dzięki szybkiemu załatwieniu sprawy, ale też dzięki temu, że strony same ustalają warunki rozwiązania konfliktu, a nie są „zdane na łaskę sądu”.

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ

Strony, które same wypracowały porozumienie czują się bardziej odpowiedzialne za jego wykonanie i ze swojej strony dbają o wykonywanie postanowień ugody.

POUFNOŚĆ, ZACHOWANIE TAJEMNICY

Każdego mediatora obowiązuje zachowanie tajemnicy mediacji. Wszystko, co zostanie powiedziane przez strony podczas mediacji jest objęte tajemnicą i nie można odnosić się do tego w sądzie. Daje to stronom niezwykłe poczucie komfortu i pozwala rozmawiać otwarcie, bez obaw.

BEZSTRONNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ MEDIATORA

W przeciwieństwie do sędziego mediator nie osądza ani nie skłania się do stanowiska jednej ze stron, ale cały czas zachowuje pozycję neutralną, dzięki czemu pomaga zracjonalizować stronom ich stanowiska.

BEZPOŚREDNI I REALNY WPŁYW NA USTALENIA

To strony same ustalają warunki porozumienia szyte na miarę ich potrzeb i możliwości. Mediator nie narzuca rozwiązań, ale jedynie pozwala stronom znaleźć płaszczyznę komunikacji.

OCZYSZCZENIE Z NEGATYWNYCH EMOCJI

Nieoceniona zaleta, dzięki której strony mają szansę (jeśli tylko zechcą) kontynuować współpracę i budować dalsze konstruktywne relacje.

DOBROWOLNOŚĆ

Z mediacji w każdej chwili można zrezygnować, nawet w połowie trwającej sesji. Nie ma obowiązku zawarcia ugody podczas mediacji, a strony zawsze mogą dochodzić swych praw przed sądem.

WAŻNE: Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia!!

0%
Zniżki na pierwszą wizytę

ZADZWOŃ lub NAPISZ

Już dziś możesz odmienić swoje życie na lepsze

Umów wizytę