Poznajmy się

Fundacja Forest

Współpracujemy ze specjalistami w kraju i za granicą. Najważniejsze są dla nas małe i duże dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy mają indywidualne dysfunkcje, z którymi sami sobie nie potrafią poradzić. Ważne, aby jak najszybciej rozpoznać zaburzenie i rozpocząć terapię, wspomaganie wszelkich działań na tle stymulacji.

Nie możemy pozwolić na strach, obawy, niezdecydowanie. Zdrowie każdego z Nas to dar, ale musimy umieć dokonać właściwych wyborów, czy podejmujemy walkę czy też pozostawiamy dany stan zaburzenia samemu sobie.

Małgorzata Janik-Jankowska

Specjalista

Od 25- tu lat czynnie pracuje z dziećmi i młodzieżą z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych. Ukończyłam ponad 14-cie kierunków, dzięki którym wiem jak pracować, co stosować i jak umiejętnie pomóc.

Jestem absolwentem naszego Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika Artystyczna, wcześniej ukończyłam szkołę muzyczną z dyrygenturą, uwielbiam grać i śpiewać…. – -Następnie otrzymałam dyplom Logopedy, Neurologopedy – na Uniwersytecie Wrocławskim.

Na Uniwersytecie Opolskim ukończyłam studia podyplomowe – Pedagogika Specjalna z Terapią i Oligofrenopedagogiką, Doradca Zawodowy, Podstawy Przedsiębiorczości.

Studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej pozwoliły mi zdobyć wiedzę z Gimnastyki Korekcyjnej na polu spensomotoryki.

Mediator pozasądowy; prowadzę mediacje karne, rodzinne, cywilne, gospodarcze i transgraniczne.

Jestem doktorantką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Najważniejsze dla mnie są praktyki, gdzie mogłam obserwować i prowadzić terapię;

– Światowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach ( Certyfikat – Metody Tomatisa, Certyfikat terapeuty Metody Johansena)

– Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji – Wrocław ( Certyfikat Terapeuty Dysleksji),

– Opolskie Centrum Słuchu i Mowy,

– Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – udział w projekcie badawczym,

– oddziały szpitalne w Niemczech, Francji, Austrii,

– wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Nysie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu.

– liczne konferencje naukowe na szczeblu międzynarodowym.

– Wystąpienia w Sejm RP w tematyce edukacja i zdrowie.

Jako specjalista w swojej dziedzinie jestem dumna z moich pacjentów, ich rodzin, robimy wszystko RAZEM – każdy krok jest przemyślany i podparty doświadczeniem.

Pomysłodawca Zespołu Parlamentarnego do spraw Autyzmu w Sejm RP.

Badania społeczne dla dzieci i rodzin na terenie opolszczyzny – niedosłuch i wady mowy.

Hasło działania – Dobro dziecka ponad wszystko.

Przez te lata ukończyłam ponad 70 kursów zarówno w kraju jak i za granicą.

Zachęcam do zapoznania się z Terapią Metody Treningu Słuchowego Johansena IAS – specjalistyczna muzyka, dobrana indywidualnie do każdej osoby – nie ma tu leków, środków farmakologicznych, jest muzyka, – ale taka …. zaczarowana…nasza świadomość odpoczywa, ale mózg słuchając regeneruje się i efekty są widoczne już w 3 tygodniu słuchania.

Zapraszam także na spotkania mediacyjne, jest to nowość, polegająca na umiejętnym rozwiązaniu przez obie strony sprawy spornej bez udziału adwokata i sądu. Mediacja pozwala rozwiązać spory i konflikty poprzez bezstronnego mediatora, który ułatwi rozmowę i zadba o bezpieczne jej prowadzenie. Pomagam w napisaniu wszelkich dokumentów w tym jak i gdzie się udać w przypadku pojawienia się podejrzenia u dziecka lub osoby dorosłej upośledzenia umysłowego.